SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
PEŁNY PROFESJONALIZM OD 1999 ROKU
do kasy suma: 0,00 zł
}
PRODUKTY
Producenci

KONTAKT

Sprzedaż detaliczna
:

Tel/Faks: +48 12 413-23-36
Mobile: +48 503-012-027

Instagram: hemp_pl
Skype: HEMP.pl_vf
hemp@hemp.pl
 
Hurtownia:
Mobile/WhatsApp: +48 502-081-676
hurt@hemp.pl
Skype: hemp.pl_Hurt

Reklamacje i zwroty:
Mobile/WhatsApp: +48 502-081-676
reklamacje@hemp.pl
 
Sprzedaż zagraniczna:
 
NASZ SKLEP STACJONARNY:
 
Kraków
HEMP.PL (z tyłu budynku)
ul.Makuszyńskiego 22A

31-752 Kraków
Telefon: +48 12 413-23-36
Mobile/WhatsApp: +48 503-012-027

E-mail: krakow@hemp.pl
pon.-pt. 8:00-17:00
sobota: NIECZYNNE
 
UWAGA !
W PIĄTEK 31.05
SKLEP BEDZIE
NIECZYNNY
___
Sklep w Radomiu / Wielogórze
został na stałe zamknięty.

Zapraszamy na zakupy do Krakowa
lub do skorzystania ze sklepu internetowego.

Polityka prywatności

Dokument ten przedstawia informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy:

 • odwiedzasz naszą stronę vf.krakow.pllub stronę sklepu internetowego www.hemp.pl (dalej „Sklep”). Obie strony oraz każda z ich podstron dalej łącznie zwane są „Stroną”),
 • dokonujesz rejestracji do Sklepu, a także korzystasz ze Sklepu, w tym dokonujesz zakupu,
 • kontaktujesz się z nami, w tym osobiście, telefonicznie, pocztą tradycyjną lub za pomocą poczty elektronicznej.

1. Administrator danych osobowych

1.1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności jest Wojciech Flanek, prowadzący działalność gospodarczą pod f.p.h.u. VF Wiktor Flanek, adres: 31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 22a, NIP/VAT: PL 9451806750, regon: 357061150 (dalej: „Administrator” lub „nas”, „my”, „nasz”).

1.2. W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się: pocztą tradycyjną lub osobiście pod adresem 31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 22a, telefonicznie pod numerem (0048) 12 413 23 36 lub  za pomocą wiadomości e-mail: vf@vf.krakow.pl.

2. Cel i podstawy prawne przetwarzania

Twoje dane osobowe, które uzyskamy w sytuacjach objętych niniejszą Polityką Prywatności będziemy przetwarzać w następujących celach:

 • wykonania naszych zobowiązań wynikających z umowy zawartej między Tobą i nami za pośrednictwem Sklepu, a także w celu zawarcia tej umowy (przez umowę rozumiemy zarówno umowę o korzystanie ze Sklepu łączącą Ciebie i nas w związku z akceptacją regulaminu Sklepu, jak i każdą z umów sprzedaży, jaką zawrzesz z nami za pośrednictwem Sklepu),
 • odpowiedzi na wiadomości kierowane do nas na nasze dane kontaktowe – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych,
 • wykonania obowiązków prawnych ciążących na nas – w oparciu o przepisy prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej nakładające takie obowiązki, w tym regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną, sprzedaż na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa,
 • analizy korzystania ze Strony, jak również poprawy jej funkcjonowania i bezpieczeństwa – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych,
 • dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych,
 • marketingu bezpośredniego produktów lub usług (w tym wysyłki newslettera) – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w przypadku, gdy łączy nas istniejąca relacja biznesowa lub gdy zgodziłeś się na otrzymywanie od nas informacji handlowej w postaci newslettera, a także w oparciu o zgodę, jeżeli była ona niezbędna, np. w przypadku marketingu w oparciu o dane zebrane z pomocą cookies,
 • archiwizacji danych i wykonywania kopii zapasowych – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jakim jest realizacja nałożonego na nas jako na administratora danych obowiązku prawidłowego zabezpieczenia danych.

3. Dane przetwarzane w stosunku do każdego Użytkownika Strony

Każdy odwiedzający naszą Stronę pozostawia pewne informacje, które mogą być zapisywane za pomocą logów serwerów, na których działa Strona, jak i za pomocą innych technologii, o których mowa w punkcie 13. W pewnych przypadkach (np. gdy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu) mamy możliwość łączenia Twoich danych jako osoby odwiedzającej Stronę, z danymi użytkownika Sklepu, mogąc wtedy Ciebie, jako osobę odwiedzającą Stronę zidentyfikować. W pozostałych przypadkach co do zasady dane użytkowników Strony nie pozwalają nam na ich identyfikację i są dla nas anonimowe.

Korzystamy również z usług zewnętrznych dostawców usług, takich jak Google Analytics od Google oraz narzędzia od Meta, w celu zbierania i gromadzenia danych statystycznych i analitycznych dotyczących sposobu korzystania z naszej Strony. Informacje te pomagają nam ulepszyć funkcjonowanie naszej Strony i prowadzić bardziej skuteczne działania marketingowe.

4. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem ze Sklepu – zakres przetwarzania

W przypadku, gdy korzystasz ze Sklepu zapisujemy takie dane, jakie sam podasz nam w związku z rejestracją do Sklepu lub w związku z dokonywaniem zakupu:

 1. e-mail,
 2. imię, nazwisko,
 3. adres do wystawienia faktury,
 4. adres do wysyłki towarów,
 5. pozostałe dane potrzebne do wystawienia faktury (w tym PESEL lub NIP).

Zbierane są również pewne dane w sposób automatyczny w związku z korzystaniem ze Sklepu i zapewnieniem jego funkcjonalności, to jest informacje o Twojej aktywności (data zakupu, zakupione produkty, informacje o logowaniu się do Sklepu i innych działaniach podejmowanych w Sklepie).

Możemy również zbierać pewne dane o użytkownikach Sklepu w celu optymalizacji jego funkcjonowania, zapewnienia bezpieczeństwa i poprawy działania w przyszłości. Dane takie obejmować mogą adres IP, rodzaj i wersję urządzenia oraz przeglądarki z jakich korzystasz, sposób korzystania ze Sklepu.

Swoje dane (które sam podasz) możesz nam przekazać również poprzez formularz służący do zostawiania opinii o produkcie dostępnym w naszym Sklepie.

5. Dane przetwarzane w celu kontaktu – zakres przetwarzania

W przypadku, gdy postanowisz się z nami skontaktować za pomocą  podanych na Stronie adresów e-mail, formularzy, numerów telefonów, naszego profilu na portalu Facebook, czy też tradycyjnie za pomocą poczty, albo osobiście, jak również w sytuacjach, gdy mamy prawo kontaktować się z Tobą (np. w celach związanych z realizacja umowy lub marketingowych), przetwarzać będziemy takie dane osobowe, które zostaną nam przez Ciebie podane lub są niezbędne do odpowiedzi na Twoje wiadomości (w tym dane identyfikacyjne oraz kontaktowe). Dane te przetwarzamy z uwagi na fakt, że są one niezbędne do realizacji obowiązków wynikających ze wskazanych wyżej przepisów, do realizacji zawartej z Tobą umowy (np. gdy Twoja wiadomość dotyczy zwrotu lub reklamacji zakupionego towaru)q lub do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, to jest w celu:

 • odpowiedzi na przesłaną do nas wiadomość i dalszy kontakt z Tobą,
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych oraz podmiotów trzecich,
 • archiwizacji i wykonywanie kopii zapasowych danych w związku z nałożonym na nas jako na administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych).

6. Dane przetwarzane w związku z prowadzeniem profilów w mediach społecznościowych

Prowadzimy również nasz firmowy profil na portalu Facebook, który jest zarządzany przez spółkę i w związku z tym wraz ze spółką Meta Platforms Ireland Limited (dalej „Meta”, która to spółka administruje portalem Facebook) jesteśmy tzw. współadministratorami Twoich danych przetwarzanych za pomocą tego profilu. O zasadach obowiązujących nas i Facebook jako współadministratorów i jak to wpływa na Twoje prawa przeczytasz tutaj: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum 

Meta przetwarza dane osobowe zgodnie ze swoją polityką prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Meta jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za to jak jako użytkownik Facebooka możesz zarządzać własnymi prawami do ochrony danych.

W związku z posiadaniem profilu firmowego mamy dostęp do imienia i nazwiska zarejestrowanej osoby, która z tego profilu korzysta, zdjęcia publicznego i innych publicznie określonych informacji. W praktyce są to elementy, które są dostępne dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników. Możesz też podać nam inne dane osobowe w swoich komentarzach lub wiadomościach, takich jak prośby o obsługę klienta za pośrednictwem Facebooka. O tym jak przetwarzamy takie dane mówimy w punkcie 5.

7. Dane przetwarzane w celach marketingowych

Jednym z prawnie uzasadnionych interesów przedsiębiorcy jest marketing dostarczanych produktów i usług. W przypadku, gdy możemy racjonalnie zakładać, że jesteś zainteresowany naszymi produktami (np. jesteś już naszym aktywnym klientem, albo wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji handlowej poprzez zapis do newslettera) przepisy pozwalają nam używać Twoich danych również do celu prowadzenia takiego marketingu. Szanujemy jednak Twoją prywatność i zawsze, gdy dasz nam o tym znać (np. wycofasz zgodę na newsletter, albo wyrazisz inaczej swój sprzeciw wobec działań marketingowych), zaniechamy dalszego przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych.

W niektórych przypadkach, jak w związku z zastosowaniem rozwiązań typu Google Analytics i innych od spółki Google, zbieramy Twoją wyraźną zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych. Dane takie są dla nas w dużej mierze anonimowe i staramy się stosować dodatkowe środki zabezpieczeń w stosunku do tych danych poprzez wybór odpowiednich ustawień przy korzystaniu z usług dostarczanych przez Google. Dane takie mogą wówczas być przesyłane do Google Inc., która jest spółką z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, gdzie obowiązują mniej surowe zasady w zakresie przetwarzania danych osobowych, co może rodzić pewne ryzyka (w tym szersza możliwość dostępu do danych przez organy władzy oraz kontroli sądowej takiego dostępu). Transfer danych odbywa się z wykorzystaniem odpowiednich Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

8. Okres przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 • do celu realizacji umowy zawartej z pomocą Sklepu – przez czas niezbędny do jej zrealizowania, a także rozliczenia,
 • do kontaktu z Tobą – od dnia ich zebrania do czasu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie, w której nawiązałeś kontakt lub upływu czasu, gdy racjonalnie możemy zakładać, że będziemy musieli skontaktować się z Tobą,
 • do celów marketingowych – przez czas istnienia łączącej nas relacji lub do czasu wycofania zgody na przekazywanie informacji handlowych, jeżeli została nam ona udzielona,
 • do celów dochodzenia i obrony przed roszczeniami – przez czas nie dłuższy niż okres przedawnienia tych roszczeń,
 • do celów wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa – przez czas nie dłuższy niż potrzebny dla wykazania, że obowiązki te były realizowane przez nas w sposób prawidłowy,
 • do celów poprawy funkcjonowania, bezpieczeństwa Strony – przez czas, przez jaki dane te są niezbędne do realizacji tego celu,
 • do celu archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych – przez okres ustalony zgodnie z polityką wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji u Administratora.

Każdorazowo jednak dane będziemy przetwarzać nie dłużej niż do czasu wniesienia skutecznego żądania usunięcia danych, a gdy podstawą ich przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, nie dłużej niż do chwili wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

9. Odbiorcy danych

Dołożymy należytej staranności w doborze podmiotów, którym przekazywać będziemy Twoje dane i w przypadku takich wybranych podmiotów wymagać będziemy, by chronili Twoje dane za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 • osobom trzecim świadczącym na naszą rzecz usługi, które są potrzebne dla realizacji celów, w związku z którymi przetwarzamy Twoje dane (np. w zakresie wsparcia w prowadzeniu Sklepu, księgowości, wsparcia IT, hostingu danych, usług z zakresu pozycjonowania Strony i analizy danych oraz marketingu),
 • odbiorcom, na rzecz których ujawnienie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów lub postanowienia sądu lub innego organu władzy,
 • innym odbiorcom, jeżeli wyrazisz na nich swoją zgodę lub gdy przekazanie im danych jest niezbędne, by chronić Twoje żywotne interesy lub żywotne interesy innych podmiotów.

10. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Każdorazowo, gdy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do państw, które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, jaki wynika z przepisów obowiązujących na terenie Polski, zadbamy o to, by odbywało się to w oparciu o ważną podstawę prawną oraz z wykorzystaniem prawem wymaganych zabezpieczeń.

11. Łącza do stron trzecich i wtyczki mediów społecznościowych

Na stronie zamieszczone są łącza odsyłające do stron internetowych podmiotów trzecich (w tym do logowania z pomocą Facebook i Google, czy do zewnętrznych dostawców usług płatniczych). W stosunku do podmiotów odwiedzających te strony obowiązują inne zasady niż opisane tutaj w zakresie przetwarzania danych osobowych, jak również kto inny jest administratorem danych tam przetwarzanych. Zalecamy zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w zakresie przetwarzania danych osobowych publikowanymi przez administratorów tych stron.

Na Stronie zamieszczone są również wtyczki mediów społecznościowych (przycisk „Lubię to” od portalu Facebook). Korzystając ze Strony adres IP Twojego urządzenia oraz identyfikator przeglądarki, którą używasz przekazywane są do dostawców tych mediów społecznościowych. Dzięki tej integracji Meta otrzymuje informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła Naszą Stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu na Faebooku czy nie jesteś tam akurat zalogowany. Naciśnięcie na wtyczki mediów społecznościowych dodatkowo nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Meta, które mogą zbierać inne dane z Twojego urządzenia. Zwróć uwagę, że nie mamy wpływu na to, jakie dane są zbierane przez media społecznościowe po kliknięciu w ich przycisk. Więcej informacji odnośnie do celu oraz zakresu zbieranych przez te podmioty danych oraz w jaki sposób są przetwarzane, używane, chronione Twoje dane osobowe, w tym jakie przysługują Ci w związku z tym prawa i możliwe do wyboru opcje w celu ochrony prywatności znajdziesz na stronie: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation. Wskazujemy, iż wraz z Meta Platforms Ireland Limited pełnimy funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Informacje na temat zasad współadministrowania danymi przez nas i Meta znajdziesz na tej stronie https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Natomiast informacje o tym jak Facebook przetwarza dane osobowe na potrzeby statystyk dostępne są w tym miejscu https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

12. Uprawnienia

W zakresie każdego z niżej wskazanych praw możesz skontaktować się z nami w szczególności za pomocą danych kontaktowych podanych w punkcie 1 Polityki Prywatności. Przysługuje Ci:

 • Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych. Masz prawo w każdym czasie zażądać podania informacji o Twoich danych osobowych, które przechowujemy, lub do których mamy dostęp. Na Twoje żądanie zostanie Ci nieodpłatnie przedstawiona kopia Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych. Podejmujemy racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. Jeżeli konieczne będą do wprowadzenia zmiany tych danych, prosimy byś nas o tym zawiadomił.
 • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo żądać przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przesłania danych innemu administratorowi, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona zgoda.
 • Prawo do wycofania zgody. Za każdym razem, gdy Twoje dane są przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę, masz prawo w każdym czasie tą zgodę wycofać, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem przez Ciebie zgody.
 • Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania. We wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych przypadkach masz prawo, by żądać usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to nie jest jednakże absolutne – mogą wystąpić sytuacje, gdy będziemy nadal uprawnieni, by Twoje dane osobowe przetwarzać. Możesz również zwrócić się o ograniczenie dalszego przetwarzania Twoich danych.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. We wskazanych w przepisach przypadkach masz prawo by sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – co do zasady będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Polityka stosowania plików cookies i innych podobnych technologii

Strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe, które są obsługiwane przez Stronę i zapisywane na Twoim urządzeniu) i inne podobne technologie, w tym: narzędzia pochodzące od podmiotów trzecich, to jest od Google Inc. (Google Analytics, reCAPTCHA, Google Translate i DoubleClick), a także od Meta Platforms Ireland Limited (widget “Lubię to”).

Strona używa wskazanych narzędzi dla różnych celów, w tym:

 • w zakresie niezbędnym do jej działania, to jest do zapewnienia funkcjonowania Sklepu (np. koszyka), dostosowania sposobu wyświetlania strony do urządzeń, oprogramowania i preferencji użytkowników oraz wybranych przez nich ustawień,
 • w zakresie innym niż niezbędny, to jest do:
  1. monitorowania, prowadzenia statystyk i analizy w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony,
  2. możliwości poprawy jej funkcjonowania oraz bezpieczeństwa,
  3. prowadzenia działań marketingowych.

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • pliki cookies własne (first party cokies),
 • pliki cookies stron trzecich – w wykorzystywanych urządzeniach mogą być również zapisywane pliki cookie innych podmiotów wskazanych powyżej.

Pliki cookies i inne stosowane przez nas narzędzia nie są co do zasady używane w celu przetwarzania lub przechowywania danych osobowych i z założenia nie służą do bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Nie zmieniają także ustawień przeglądarki użytkownika ani nie zmieniają konfiguracji urządzenia użytkownika. Sytuacje wyjątkowe, gdy dane zebrane za pomocą plików cookies uznane mogą zostać za Twoje dane osobowe, a także związane z tym Twoje uprawnienia, szczegółowo opisane zostały we odpowiedniej części Polityki Prywatności.

Sposoby wyłączenia plików cookies

Wchodząc na naszą Stronę masz możliwość wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies do celów innych niż niezbędne do działania Strony. Nawet jeżeli już wyraziłeś zgodę możesz skorzystać z opcji opisanych poniżej.

Każdy użytkownik może wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej. W celu ułatwienia sposobem zarządzania plikami cookies, poniżej przedstawiamy linki do niektórych stron przeglądarek.

Użytkownik może także tak ustawić przeglądarkę by samodzielnie każdorazowo akceptować cookies. Wówczas przeglądarka za każdym razem przed udzieleniem dostępu dla pliku cookies będzie pytać użytkownika o zgodę na udzielenie tego dostępu.

Masz możliwość wyłączenia przekazywania Twoich danych do celów analitycznych i statystycznych z wykorzystaniem Google Analytics. W tym celu możesz zainstalować rozszerzenie do przeglądarki internetowej zgodnie z instrukcją podaną pod tym adresem: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium